Odoo - Sample 1 for three columnsRobotiikka

Robotiikan tavoitteena on korvata ihminen raskaissa, rutiininomaisissa ja epäsiisteissä tehtävissä.  Lisäämällä automaation avulla kilpailukykyä yrityksen kyky kasvaa ja tehdä tulosta paranee.


Odoo - Sample 2 for three columnsToiminnanohjausjärjestelmä

Meidän mielestämme ERPin käyttöönotto ei ole pelkkä tietotekniikkaprojekti. Toimiva ohjelmisto on erinomainen työkalu yrityksen toiminnan kehittämiselle.Odoo - Sample 3 for three columns
Tiedonhallinta

Työkalut toimivaan sähköiseen tiedonhallintaan ovat olemassa. Sujuva tietojenkäsittely ei ole kustannuskysymys, oikeiden työkalujen valinta on tärkeintä. Ja niitä on osattava käyttää.